Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Zaproszenie na spotkanie  z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty 2017

 

ZAPRASZAM

 

wszystkich rodziców, nauczycieli, władze gminy i radnych Gminy Kostomłoty
na spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty 
Panem Romanem Kowalczykiem,

które poświęcone będzie zmianom  w edukacji.


Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej  w  Mieczkowie
26 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 ( czwartek )                             

Dyrektor  Szkoły

Bogusława Fajkiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja, wizja szkoły i model absolwenta

 

 

,,Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie- naucz.

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może-pomóż”

Janusz Korczak

 

Nasza szkoła uczy, tłumaczy, pomaga.

 

Wizja

 1. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym, zadbanym, czystym, przyjaznym, wolnym od przemocy, pozbawionym barier.

2. Panuje tu życzliwa i przyjazna atmosfera, wzajemny szacunek, akceptacja i współdziałanie nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły.

3. Wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwia nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii.

4. Uczymy szacunku do tradycji oraz kultury narodu polskiego i kształtujemy postawę patriotyczną,

5. Stworzone są tu optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w każdym aspekcie, tj. Intelektualnym, wychowawczym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

6. Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działania.

7. W naszej szkole rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły; otrzymują pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci.

8. Nasi nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Wspierają dzieci w ich rozwoju, pomagają w rozwiązywaniu problemów, rozwijają zainteresowania. Nauczyciele są wykształceni, systematycznie podnoszą swoje  kwalifikacje poprzez uczestnictwo w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Nasz absolwent

 Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności,

- posiada wiedzę o świecie i wykorzystuje ją w życiu; 

- odpowiedzialny za siebie i innych;

- sumienny i obowiązkowy;

- wrażliwy na krzywdę;

-  pomysłowy i twórczy;

 - posiadający wiarę we własne możliwości.

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry